"EKOREC" Sp. z o.o.
ul. L?dzi?ska 47
43-143 L?dziny

tel. (32) 326-79-90
tel kom. 609436477
fax. (32) 326-77-09
e-mail: ekorec@poczta.onet.pl

Baza: ul. Fredry 98
tel. (32) 216-60-20

Bank PKO BP Oddzia? w Tychach
Nr konta: 46 1020 2528 0000 0802 0196 6290


Kapita? zak?adowy: 1.116.000,00 z?
Nr KRS: 0000294320

NIP: 646-27-91-720           REGON: 240720642
S?d Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydzia? VIII Gospodarczy