EKOREC Sp. z o.o.

Operator Programu Ograniczenia Niskiej Emisji miasta Lędziny
ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny

Punkt Obsługi Klienta
CZYNNY:
wtorek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 9.00 do 15.00
czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

tel. 32 326 79 90
tel. kom. 694 425 327
mail: ekorec.pone@onet.pl

 

 

 

 

 Lista Wykonawców dopuszczonych do montażu kotła w ramach PONE miasta Lędziny:

Systemy grzewcze
L.p. Nazwa firmy Kod poczt. Miejscowość Ulica Telefon E-mail

1.

Instalatorstwo Sanitarne, Gazowe, Wod-Kan Urbańczyk Janusz

43-140

Lędziny

ul. Lędzińska 187

607 451 003

janusz-urb@o2.pl

2.

Janosz Grzegorz Firma Janosz

43-215

Studzienice

ul. Bażantów 16

608 469 092

firmajanosz@wp.pl

3.

Zbigniew Płonka Kotły Płonka

32-608

Osiek

ul. Przecznica 19

33 845 86 12

kotly@kotly-plonka.pl

4.

P.P.H.U. Barbara Podolska

43-144

Lędziny

ul. Dzikowa 18

 32 225 72 35  510 249 637  510 249 638

    p.p.h.u.barbarapodolska@gmail.com 

5.

Technika Grzewcza Serwis Kotłów i Palników Duży Sławomir

43-140

Lędziny

ul. Lędzińska 110

734 179 412

biuro@technika-grzewcza.com

6.

DREKO Leszek Kuczowicz 43-143 Lędziny ul. Przodowników 43 504 999 451

biuro@domydreko.pl

7.

Instalatorstwo Sanitarne C.O. i GAZ Józef Jeziorski

43-143

41-407

Lędziny

Imielin

ul. Waryńskiego 90

ul. Drzymały 30

32 326 71 60

32 225 61 42

instalatorstwo.jeziorski@gmail.com

8.

Zakład Kotlarsko-Ślusarski Ryszard Wojciechowski

41-260

Sławków

ul. Dębniki 13

32 293 11 20  32 260 91 84

sprzedaz@kotlycoslawkow.pl

9.

Smołkainstal Smołka Marcin

43-143

Lędziny

ul, Fredry 6F

32 326 75 82

514 876 060

smolkainstal@poczta.fm

10.

P.H.U. Sylwester Podolski

43-143

43-144

Lędziny

ul. Działkowców 13

ul. Goławiecka 98

601 502 625

biuro@sylpod.pl

11.

P.H.U. Ja-Pi s.c.Dariusz Piecha, Grzegorz Janosz

43-140

Lędziny

ul. Karłowicza 2

508 116 007  508 348 456

ja.pi@poczta.fm

12. NIKO Janusz Nagi Instalacje C.O. 43-144 Lędziny ul. Goławiecka 71 504 861 200 biuroniko@op.pl
13. Zakład Usługowo-Handlowy ELREM Henryk Kamieński 43-150 Bieruń ul. Rędzinna 8

32 216 15 21 606 356 276

firma@elrem.info.pl
14. WiM Instal Witold Urbańczyk, Mateusz Wiśniowski 43-140 Lędziny ul. Wiosenna 27

 505 910 869   607 100 295

wim.instal@tlen.pl

15. Zakład Instalacyjny Zbigniew Czop 43-100 Tychy ul. Wałowa 40 509 330 689

czop@czop.pl

16.

Rimar Instal Marcin Ring

41-403

Chełm Śląski

ul. Boya Żeleńskiego 30

502 143 698

marcinr-instalator@o2.pl

17. KOTERLA Adam Koterla 32-540 Trzebinia ul. Kopernika 4

32 612 12 20 606 414 805

koterla@koterla.pl
18. Zakład Robót Instalacyjnych Lewandowski Joachim 43-143 Lędziny ul. Grunwaldzka 2 326 73 02

 

19. Malejka Serwis Waldemar Podkościelny 43-100 Tychy ul. Sublańska 124 501 070 639

waldip@wp.pl

20. Usługi Sanitarno-Grzewcze Robert Broncel 43-140 Lędziny ul. 3-go Maja 43a 519 497 517 robertbroncel1111@gmail.com
21. IN-ECO Technika Grzewcza Wojciech Masłowski 43-150 Bieruń ul. Rędzinna 8 733 224 885

ineco.kontakt@gmail.com

22. HOME INSTAL 47-450 Krzyżanowice ul. Główna 13

32 414 75 44 533 021 999

biuro@homeinstal.pl
23. Centrum Rozwiązań Grzewczych KRAN 43-100 Tychy ul. Żółkiewskiego 101

32 219 14 28  535 530 366  511 496 155

sklep@kran.tychy.pl

24. F.U.H. ARGOS Krzysztof Kowalewski 43-100 Tychy ul. Owczarska 54

  605 555 216  32 780 83 16

argosfuh@onet.pl

25. P.H.U. TELESFOR Telesfor Paczyński 43-436 Górki Wielkie ul. Czarny Las 22 33 853 22 03

 

26. P. W. SABART Sebastian Krupa 43-250 Pawłowice ul. Pszczyńska 5 608 610 650

sabart_s1@onet.eu

27. P.H.U. BUDMAR Marek Foltyn 43-200 Pszczyna ul. Pszenna 6 507 329 794

 

28. Instalator P.H.U. Tomasz Furtok, Ewelina Furtok 43-241 Łąka ul. J. Przybosia 21 605 416 612  

Wyboru Wykonawcy dokonuje Inwestor, spośród Wykonawców dopuszczonych przez Gminę i Operatora. Lista dla nowych wykonawców jest otwarta przez cały okres trwania programu.

 

 

POTENCJALNI WYKONAWCY PONE

Zgodnie z przyjętymi zasadami Programu, wyboru kotła zgodnego z zasadami programu oraz wyboru Wykonawcy dokonuje mieszkaniec. Jednakże w trosce o jakość wykonanych prac oraz zgodnie z regulaminem Programu wybrana przez mieszkańca firma wykonawcza musi zarejestrować swój udział w Programie u Operatora, celem wpisania na listę Instalatorów.

Zgodnie z zasadami Programu Warunkiem wpisania firmy na listę instalatorów jest przedłożenie przez firmę wykonawczą u Operatora Programu następujących dokumentów: 

  1. Dokument stwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej zawierający NIP, REGON oraz informację teleadresową. (adres oraz kontaktowy numer telefonu).

  2. Dokumenty potwierdzające, iż wykonawca jest płatnikiem VAT oraz nie zalega ze składkami ZUS oraz podatkami w Urzędzie Skarbowym. (nie starsze niż 3 miesiące)

  3. Oświadczenie o znajomości zasad montażu danego typu kotła oraz jego obsługi z uwzględnieniem wszystkich wariantów stosowanej w nim automatyki - upoważnienie lub autoryzacja (producenta lub importera) do montażu danego typu kotłów. Oswiadczenie1

  4. Oświadczenie o udzieleniu min. 2 letniej bezpłatnej gwarancji na pracę całej kotłowni, w tym 5 letniej gwarancji na kocioł. Oswiadczenie2

  5. Oświadczenie firmy o posiadaniu potencjału osobowego oraz sprzętu niezbędnego do sprawnej oraz terminowej realizacji prac. Oswiadczenie3

  6. Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych  RODO

  7. + załączniki do wszystkich oświadczeń.

 

Dołączenie do listy wykonawców jest możliwe przez cały okres trwania programu.

 

INFORMACJE DLA ZAKWALIFIKOWANYCH MIESZKAŃCÓW

            Uczestnicy zakwalifikowani do programu na 2019 rok w pierwszej kolejności powinni znaleźć wykonawcę, który wykona im modernizację kotłowni. Następnie z wykonanym przez niego szczegółewym kosztorysem zgłosić się do Operatora Programu (Lędzińska 47). Termin graniczny składania kosztorysów w tym roku to 14 marca.

              Przed rozpoczęciem prac zostaną przeprowadzone przez Operatora oględziny kotłowni w celu weryfikacji podanych w wniosku danych. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie istotnych informacji mających wpływ na kwalifikację, Wnioskodawca zostanie wykluczony z Programu bez możliwości udzielenia dotacji.

             Zgodnie z regulaminem Programu i złożonym oświadczeniem w wniosku, warunkiem udzielenia dotacji jest brak zaległości finansowych wobec gminy Lędziny z tytułu podatków i opłat m. in. opłaty za odpady komunalne, na dzień podpisania umowy dotacji.

             Ponadto na dzień podpisania umowy dotacji, zgodnie ze złożonym oświadczeniem we wniosku, nieruchomość musi posiadać uregulowaną gospodarkę wodno-ściekową, poprzez podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku takiej możliwości technicznej lub posiadać zgłoszoną do Burmistrza Miasta Lędziny przydomową oczyszczalnię ścieków lub posiadać bezodpływowy zbiornik (szambo) wraz dokumentami potwierdzającymi jego wywóz.

 Umowy dotacji z mieszkańcami podpisywane będą po pozytywnej weryfikacji przez Operatora Programu oraz decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzieleniu pożyczki gminie Lędziny.

UWAGA! Przed podpisaniem umowy nie można zaczynać prac demontażowych pieca starej generacji pod rygorem odstąpienia od Programu.

Przed podpisaniem umowy należy złożyć u Operatora:

  1. Kosztorys ofertowy modernizacji kotłowni wykonany przez Instalatora.

  2. O ile jest to wymagane prawem budowlanym, kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych na prace wynikające z kosztorysu. Dotyczy szczególnie modernizacji instalacji gazowej.   

 

 

 

 

Powrót do strony głównej